Pastorační kalendář farnosti Kunovice – rok 2020

11.1. 2020 – Tříkrálová sbírka

22.1. 2020 – Pastorační rada

7.2. 2020 – Mše svatá se skupinou POOL

9.2. 2020 – Country karneval pro děti

14. -15. 2 2020 – duchovní obnova – misionáři z Loštic

20.3. 2020 – Příprava na misijní jarmark – výroba svíček a mýdel

22.3. 2020 – Misijní jarmark

27.3. 2020 – Křížová večerní cesta městem

22.4. 2020 – pastorační rada – 19.00

26.4. 2020 – 17.00 – Průvod do polí

10.5. 2020 – májová pobožnost u Pálenice

17.5. 2020 – První svaté přijímání

30.5. 2020 – farní pouť do semináře v Nitře

5.6. 2020 – Noc kostelů 

14.6. 2020 – slavnost Božího těla – 9.30 – mše svatá

28.6. 2020 – Farní den v Areálu jízdy králů

červenec – farní pouť na Hostýnek

6.9. 2020 – farní pouť na Antonínek

26.9. 2020 – Hodová mše svatá

říjen – Drakiáda pro děti

2.10. 2020 – adorační den farnosti

3.10. 2020 – setkání farní rad v Přerově – 10.00 – 16.00

18.10. 2020 – Misijní koláč

1.11. 2020 – 15.00 – Dušičková pobožnost

27.11. 2020 – tvoření adventních věnců

6.12. 2020 – Mikuláš v kostele

prosinec – turnaj ve stolním tenisu prosinec – pěší putování k Betlému do Popovic