Oznámení pro účastníky bohoslužeb

Oznámení pro účastníky nedělních bohoslužeb v Kunovicích

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 jsou zakázaná všechna náboženská shromáždění.  Z toho důvodu se ruší veškeré bohoslužby. Úmysly na mše svaté budu sloužit podle pořadu bohoslužeb soukromě. Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích.

V době bohoslužeb v neděli /7.30 – 8.30 a 10.30 – 11.30hod./ bude kostel otevřený pro osobní modlitbu a duchovní správce bude přítomen posloužit svátostmi. Vzadu na stolku je k dispozici list arcibiskupa věřícím, je i na webových stránkách farnosti. Vzadu v kostele jsou přístupné veškeré tiskoviny, zvláště katolický týdeník, Immaculata, Světlo,…

 Pravidelné návštěvy nemocných zatím nebudou, v případě potřeby posílení a zaopatření volejte duchovnímu správci.

Modleme se za všechny nemocné a za zastavení šíření epidemie koronaviru. Buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují.

                                                       P. Jaroslav Polách