Školní rok 2020 – 2021, aktualizováno

Pozor změna!
Výuka náboženství začne od úterý 22. září 2020.

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na našich školách bude možné děti přihlásit na začátku školního roku. Děti dostanou ve škole přihlášku, kterou, prosím vyplňte a obratem vraťte třídním učitelům. Chci připomenout, že pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Níže naleznete předpokládaný rozvrh hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Výuka náboženství pak začne od úterý 15. září 2020.

Tento pátek 4. září 2020 v 18.00 hodin proběhne při mši svaté duchovní zahájení školního a pastoračního roku pro všechny děti, mládež, rodiče i pedagogy. Děti z prvního stupně ať si přinesou své aktovky k požehnání. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

P. Ladislav