Farní pouť na Svatý Antonínek 2020

V neděli 6. září 2020 se koná farní pouť na Svatý Antonínek. Naše farnost zajišťuje průběh mše svaté, která začíná v 15.00 hodin. Pro všechny, kteří se nemohou dopravit po vlastní ose, je objednán autobus. Odjezd autobusu bude ve 13.45 z Míkovic (zastávka) a ve 14.00 hodin z Kunovic (hasičská zbrojnice). Jízdné se bude platit zpětně prostřednictvím pokladniček. Odjezd autobusu ze Svatého Antonínka bude cca půl hodiny po skončení mše svaté.

Ve farním kostele bude mše svatá jen ráno a v Míkovicích v 9.00 hodin.