Bohoslužby on-line

Milí farníci, i když jsem měl záměr se s vámi setkat on-line při společné bohoslužbě v neděli 18. října 2020, nemohu tak ještě ze zdravotních důvodů učinit. Pevně ale věřím, že se přenos podaří za týden v neděli 25. října 2020 v 10.30 hodin. Přenos bude možné sledovat skrze farní YouTube kanál.

Tontokrát, prosím, využijte jiné dostupné přenosy.

P. Ladislav