Pro žáky 4. a 5. tříd (1. úkol)

Milí čtvrťáci a páťáci, připravili jsme pro vás malou lekci o modlitbě. Pracovní list si, prosím, vytiskněte, pozorně přečtěte a splňte zadané úkoly. Vypracovaný list potom vyfoťte a pošlete na farní email fakunovice@ado.cz (nebo vhoďte na faře do schránky) do neděle 22. listopadu.

Na vaše práce a brzké osobní setkání se těší
Jana Sovišová