Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 20. – 27. září 2020

  • Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021: V tomto týdnu bude zahájena výuka náboženství na obou školách. První a druhé třídy budou vyučovat Marie Trojková a Eva Fridrichová, třetí třídy P. Ladislav, čtvrté a páté Jana Sovišová, druhý stupeň na farním domečku P. Ladislav a Juniper Josef Oravec OFM. Rozvrh hodin na je vývěsce a farním webu.
  • Kunovice: Hodová mše svatá, která měla být tuto sobotu, z důvodu zrušení veškerého programu nebude. Bude mše svatá v obvyklém čase ráno.
  • Kunovice: Je před námi velký úkol: najít šikovné a spolehlivé kostelníky. Služba kostelníka je pro fungování farnosti stěžejní. Když říkám kostelníky, není nutné, aby vše stálo jen na jednom člověku. Týden může být rozdělen mezi několik mužů či žen. Ani nemusí jít pouze o důchodce. Buďte prosím vnímají a ochotní ke službě, pokud budete osloveni některým z členů pastorační rady.