2016

NOC KOSTELŮ 2016

Program – kostel SV. PETRA A PAVLA v Kunovicích 19.00 Mše svatá 19.45 Zahájení Noci kostelů a vyzvánění zvonů 19.55 Seznámení s historií kostela sv. Petra a Pavla 20.10 Vystoupení žáků ZUŠ 20.45 Přestávka s občerstvením 21.15 Vzpomínka na rok Zasvěceného života – promítání krátkých filmů 21.40 Naši rodáci – seznámení s […]