NOC KOSTELŮ 2016

Program – kostel SV. PETRA A PAVLA v Kunovicích

  • 19.00 Mše svatá
  • 19.45 Zahájení Noci kostelů a vyzvánění zvonů
  • 19.55 Seznámení s historií kostela sv. Petra a Pavla
  • 20.10 Vystoupení žáků ZUŠ
  • 20.45 Přestávka s občerstvením
  • 21.15 Vzpomínka na rok Zasvěceného života – promítání krátkých filmů
  • 21.40 Naši rodáci – seznámení s paterem Františkem Burešem
  • 22.00 Večer chval
  • 22.45 Zakončení s pozvánkou