Pro žáky 4. a 5. tříd (2. úkol)

Milí čtvrťáci a páťáci, je zde další pracovní list, který nás připraví na vstup do Adventu. Opět si jej, prosím, vytiskněte, pozorně přečtěte a splňte zadané úkoly. Vypracovaný list potom vyfoťte a pošlete na farní email fakunovice@ado.cz (nebo vhoďte na faře do schránky) do 30. listopadu.

Na vaše práce a brzké osobní setkání se těší
Jana Sovišová