Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 29. listopadu – 6. prosince 2020

 • Milí farníci, v nastávajícím týdnu je možné slavení bohoslužeb v kostele v počtu maximálně 20 osobNedělní hrubá a páteční mše svatá budou v soukromí a budou přenášeny prostřednictvím farního YouTube kanálu (Farnost Kunovice).
 • Příležitost k přijetí eucharistie pro ty, co budou nedělní mši svatou sledovat on-line nebo skrze jiná média, bude od 8.30 do 9.00 ve farním kostele a od 9.00 do 9.20 v Míkovicích.
 • Děkuji za vaše dary na provoz farnosti a zároveň o ně prosím. Přispět můžete osobně nebo převodem na účet.
 • Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvody dětí s lampičkami nyní sice neuskutečníme, ale na dálku je společně prožijeme alespoň v pátek při on-line mši svaté. Připravte své lampičky.
 • Kunovice: Je možné ještě nahlásit několik úmyslů mší svatých na prosinec. Ve středu 9. prosince 2020 po mši svaté se budou zapisovat úmysly na mše svaté pro příští pololetí.
 • V tomto týdnu již bude výuka náboženství pro 1. stupeň. Na ZŠ Červená cesta dle rozvrhu hodin, na ZŠ Na Pálenici formou materiálů, které budou dětem předány ve škole. Výuka 2. stupně prozatím zůstává skrze materiály zasílané na e-mail.
 • Otcové biskupové vyzvali k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie po tři adventní středy. Více na farním webu.
 • Tento pátek se uskuteční předvánoční návštěvy našich nemocných (první a druhý pátek).
 • Tento pátek je první pátek v měsíci. V 9.00 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci. Zapište se, prosím, vzadu, aby byla zajištěna adorační služba. V 17.00 hodin adoraci zakončíme svátostným požehnáním, poté bude následovat mše svatá v kostele. Hodinu přede mší svatou bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Tento týden je také poslední možnost objednat dětem časopis Nezbeda (osobně nebo e-mailem). Předplatné časopisu Světlo můžete domluvit u p. Miroslava Hanáčka.
 • Zájemci, kteří budou vedoucí skupinek při Tříkrálové sbírce 2021, ať se přihlásí u p. Andrey Olbertové na čísle 733 754 229 nebo p. Petry Turčinkové na čísle 737 957 778.
 • Také připomínám soutěžní otázku pro všechny školáky z páteční mše svaté, do čtvrtku odpovídejte na farní e-mail.
 • Na farním webu naleznete řadu duchovních aktivit, které můžeme v letošním Adventu uskutečnit. Mimo jiné tam jsou i instrukce, jak se mohou děti on-line zapojit do soutěže Bible a my.
 • V kostele kdykoli po mši svaté si zástupci rodin mohou vyzvednout dárek – Adventní kalendář na ledničku s myšlenkou na den.