Bohoslužby

Bohoslužby

v týdnu od 28. 4. 2019 do 5. 5. 2019

DenLiturgické čteníhodina
Neděle 28.4.2019 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30

Za příhodné počasí a požehnanou úrodu
10:30Za živé a zemřelé z naší farnosti
17:00Průvod do polí
Pondělí 29.4.2019 Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 19:00K nedožitým 85 letům života a zemřelou rodinu
Úterý 30.4.2019 6:30Za zemřelou rodinu Kučákovu  a duše v očistci
19:00Modlitba svatého růžence
Středa 1.5.2019 19:00Za zemřelé rodiče Staškovy, Habartovy a jejich živé a zemřelé potomky
Čtvrtek 2.5.2019 Čtvrtek      2. 5. 2019 20:00Adorace
Pátek 3.5.2019 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 19:00Za zemřelou Moniku Dočekalovou
7:30Ke cti Panny Marie
19:00Večeřadlo
Neděle 5.5.2019 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:30Za živé a zemřelé z naší farnosti
10:30Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče
15:00Děkovné požehnání a májová pobožnost

SLUŽTE BOHU S RADOSTÍ