Májová čtení

Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo materiál k májovým pobožnostem (tentokrát k 400. výročí od umučení Jana Sarkandra). Májová čtení lze využít při květnových bohoslužbách, jak jste ve farnostech zvyklí (i když s omezeními, která nyní trvají), nebo je možné pobožnosti prožít doma v rodinách nebo i sami (např. senioři). Májové úvahy pro rok 2020 jsou ke stažení v příloze a na webu www.rodinnyzivot.cz.
Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti (Pobožnost je možné si libovolně sestavit a upravit podle možností.)

 – mariánská píseň (Kancionál, Koinonia, Poutnický kancionál „Salve Regina“, Malý zpěvníček zapomenutých radostí…)
– růženec (nebo alespoň desátek)

– sloka písně- májové čtení (s úvodní a závěrečnou modlitbou)

– Otče náš a Zdrávas na modlitební úmysl dne  

– sloka písně- litanie (loretánská, případně vybrat některou mariánskou ze souboru „Litanie“, vydala Matice cyrilometodějská)  

– na závěr „Vesel se, nebes Královno“ (Kancionál 407)

http://farnostkunovice.eu/wp-content/uploads/2020/05/sarkander_majove_2020_CPRZ_OL.pdf