Mladší schola

Mladší schola

Mladší schola vznikla roku 2002, kterou vedla Broňka Dřínková. Navštěvovalo ji asi 10 děvčat z prvního stupně základní školy. Toto seskupení vzniklo na podnět toho, aby se farnost Kunovice mohla účastnit pěvecké přehlídky Cantate v Uherském Hradišti.

Tudíž děvčata začala pospolu zkoušet několik písní a 18. 5. 2002 se zúčastnila Cantate Domina v Uherském Hradišti. To byl odrazový bod Mladší scholy, tehdejších Berušek.

Změna vedení nastala roku 2005, kdy Mladší scholu začala vést spolu s Broňkou Dřínkovou i Mirka Sochorcová.

Mezi „stálice“ a taktéž současné členky k 1. 1. 2012 patří tato děvčata: Terezka a Verča Blažková, Míša Štefaníková, Anička Ertlová, Gábinka Poncarová, Lenička a Hanička Kvasnicová, Mirečka Saňáková, Verča Prokešová, Evička a Bětuška Vlachynská, Anetka Horehleďová, Renča Škrášková, Kristýnka Jourová, Bětuška Černá, Lucinka Halová, Eliška Habartová. Na hudební nástroje doprovází Verča Blažková svou příčnou flétnou a holky Dřínkovy kytarami. Berušky se scházejí každý pátek na Farním domečku v Kunovicích vždy hodinu přede mší svatou. Během těchto setkání si děvčata zkouší písně na páteční mši svatou či na dětskou nedělní mši svatou, hrají hry a povídají si.

Mladší schola se zúčastnila už několika akcí, mezi nejvýznamnější patří již zmíněné Cantate Domino, Cantate v Luhačovicích. Mladší schola taky připravuje Večer chval v Kunovicích a zve všechny lidi, zejména občany Kunovic. J

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhali či nadále pomáhají a podporují nás. Mezi ně hlavně patří duchovní otec Jaroslav Polách, Zdeňka Dřínková, Petr Hanáček a další.

Zároveň bych chtěla do Mladší scholy pozvat všechny holky od 9 do 18 let, které by si rády s námi zazpívaly.

Zde si můžete poslechnout či stáhnout zpěvy naší scholy 🙂

CANTATE_Hledám Tvoji Tvář

CANTATE_Pojď

MISIE_Pokání