Ohlášky

Ohlášky od 28. 4. do 5. 5. 2019.

Neděle 28.4. – 2. Neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství (Sbírka na kostel)

17.00 hod. – Procesí do polí (Modlíme se za příhodné počasí a za úrodu)

Středa 1.5. – Mše svatá v kapli sv. Rocha u Jarošova.

V květnu májové pobožnosti – vždy po mši svaté nebo v 19.00 hod.

Pátek 3.5. – 7.30 – 19.00 hod. Adorace

  • Dopoledne návštěvy nemocných – Staré Město, Grně, Lidická,…
  • 18.00 – 19.00 hod. Příležitost ke svátosti smíření (Pro děti před 1. svatým přijímáním)
  • 19.00 hod. Pobožnost k Božskému Srdci Páně a mše svatá.

Sobota 4.5. –  9.00 hod. – Nácvik na 1.svaté přijímání – generálka. (kostel)

Neděle 5.5. – 3. Neděle velikonoční

  • 10.30 hod. Slavnost 1.svatého přijímání
  • 15.00 hod. – Poděkování dětí a májová pobožnost.