Ohlášky

Ohlášky v týdnu od 5. 4. – 12. 4. 2020 Kunovice

Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dává pro tuto situaci dispens od účastí na nedělní mši svaté. Velmi povzbuzuje k tomu, abychom se zúčastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. Zvláště zve ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kostely mohou být otevřeny pro osobní modlitbu.

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem se s knězem telefonicky domluví. Po ukončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření / přesunutá velikonoční zpověď /. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost – lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny, dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svaté zpovědi, jakmile to bude možné.

Mše svaté ve Svatém týdnu budu sloužit na dané úmysly podle pořadu bohoslužeb, bez účasti lidu.

Na květnou neděli kněz na začátku mše – bez účasti lidu – požehná ratolesti a ty zůstanou v otevřeném kostele k rozebrání. Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu. Výnos se může určit na pomoc Charitám s mimořádnými výdaji na pandemii.

Na Zelený čtvrtek se vynechává průvod a Nejsvětější svátost zůstává ve svatostánku na oltáři.

Na Velký pátek je den přísného postu. Nedoporučuje se připravovat Boží hrob ani soukromé uctívání kříže. Adorujme Kříž ve svých domovech.

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel k soukromé modlitbě bez Božího hrobu a uctívání kříže. Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě se ruší.

Neděle – Boží hod velikonoční

Ruší se tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů. Místo toho si může každý sám doma požehnat pokrmy před velikonoční snídaní. Obřad žehnání bude na internetových stránkách farnosti, případně nakopírovaný v kostele.

Kostel otevřený pro osobní modlitbu

Neděle: 7.30 – 8.30 a 10.30 – 11.30 hod. Bílá sobota: 8.00 – 12.00 hod.

V kostele jsou k dispozici různé časopisy, katolický týdeník, světlo, a jiné. K rozebrání!!!