Ohlášky

Ohlášky v týdnu od 12. 7. – 19. 7. 2020 Kunovice

Neděle 12. 07. – 15. Neděle v mezidobí

Sobota 18. 7. – 11.00 hod. Svatba: Miroslav Kroča a Veronika Prokešová.

Neděle 19. 7. – 16. Neděle v mezidobí / Sbírka na kostel /

Ohlášky před sňatkem: Dne 25. 7. 2020 v 11.00 hod. v Kunovicích chtějí uzavřít svátost manželství tito snoubenci. Ing. Petr Soják, bytem Kunovice, Šlerkova 1559 a Ing. Pavlína Šáchová, bytem Kunovice, Na Karmaku 1364. Kdo by věděl o nějaké překážce zabraňující vzniku tohoto manželství, ať to oznámí duchovnímu správci.